תקנון החנות

מטרת האתר לספק ציוד בסטנדרט גבוה. באתר קיים מגוון רחב של מוצרים ושירותים ממיטב היצרנים והמשווקים. האתר מתמחה בשיווק מוצרי אחסון ושינוע.

כל האמור בתנאי שימוש אלו נוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. שימוש, כניסה והתחברות לאתר, מהווים אישור לכך שקראת והסכמת להיות כפוף להסכם זה ולכל הודעה המוצגת באתר.

בשימוש באתר הינך מצהיר ומתחייב שאתה כשיר ומוסמך להתקשר בהסכם זה, וככל ותבצע רכישה, הנך מצהיר כי גילך הינו 18 לכל הפחות.

אם אינך מסכים לאמור לעיל, אינך מורשה לגלוש באתר ו/או להשתמש בשרותיו.

במכירות המוצעות באתר רשאים להשתתף תושבי ישראל שברשותם כרטיס אשראי בתוקף של אחת מחברות האשראי הישראליות בלבד.

מאחר ותנאי השימוש הינם הסכם משפטי מחייב, מומלץ שתקרא אותם בעיון רב.

 

 1. הגדרות
 1. הגבלת אחריות האתר ו/או האתר

 

 1. בעלות בקניין הרוחני

 

 1. רישיון שימוש מוגבל

 

 1. מדיניות פרטיות

 

 1. אופן השימוש באתר – כללי

 

 1. מוצרים המוצעים לרכישה

 

 1. אופן התשלום ואישור רכישה

 

 1. משלוח מוצרים

 

 1. ביטול רכישה

 

 1. עדכון תנאי ההתקשרות

 

 1. שיפוי

 

 1. מקום השיפוט

 

 1. הודעות לאתר והמצאת מסמכים משפטיים